To takie proste!
Strona głowna  /  Aktualności
Witamy na stronie naszego przedszkola!
Aktualności

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-05-31 17:28:51

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-05-31 15:15:22

Szanowni Państwo 

Informujemy, że 18.05.2020 r. Przedszkole nr 11 zostanie otwarte w warunkach zaostrzonego rygoru sanitarnego.

Przedszkole będzie otwarte w godzinach 6.30 – 16.30.

Rodzice/opiekunowie prawni, którzy zadeklarowali potrzebę opieki nad dzieckiem w czasie funkcjonowania placówki w warunkach epidemii SARS – Cov – 2  podpisali stosowne  oświadczenia (zapoznanie się z procedurami bezpieczeństwa, oświadczenie o stanie zdrowia dziecka, oświadczenie o spełnieniu kryteriów dot. pracy zawodowej).

W dalszym ciągu istnieje możliwość pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad dzieckiem do lat 8.

Informujemy również, że w naszym przedszkolu kontynuowana będzie zdalna edukacja na dotychczasowych zasadach.

Jeżeli ktoś  z Państwa wyrazi chęć przyprowadzenia dziecka do przedszkola w późniejszym terminie , należy skontaktować się telefonicznie z Dyrektorem Przedszkola w celu ustalenia zasad przyjęcia dziecka do placówki w związku z ograniczoną liczebnością grup.

Dziecko jest przyprowadzone przez rodzica do placówki dopiero po otrzymaniu informacji z Przedszkola,  że zostanie przyjęte w określonym terminie.

Skan lub zdjęcie formularza zgłoszenia można przesłać drogą mailową: p11@edu.bydgoszcz.pl  lub przynieść osobiście

(formularz zgłoszenia dziecka do pobrania na stronie internetowej placówki)

 

Bez wcześniejszego zgłoszenia potrzeby opieki nad dzieckiem, dziecko nie będzie  przyjęte do przedszkola.

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-05-15 15:24:14

Poniżej link do informacji Prezydenta Miasta Bydgoszcz ws przedszkoli i żłobków 

https://www.bydgoszcz.pl/aktualnosci/tresc/przedszkola-i-zlobki-pozostana-zamkniete/

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-05-08 12:27:22

Nasza biblioteka na Szwederowie już otwarta! W związku z tym prosimy o zwrot do biblioteki książek, które dzieci wypożyczyły podczas ostatniej wizyty. Do końca maja w związku z pandemią nie będą pobierane opłaty za przetrzymywanie książek. Od 1 czerwca kary za nieterminowy zwrot książek będą znów naliczane. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00. Ze względu na ograniczenia nie ma wolnego dostępu do regałów. Na profilu biblioteki na Fb podane są informacje z zasadami bezpieczeństwa dla czytelników.

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-05-08 12:25:03

Bydgoszcz , 05.05.2020r.

Szanowni Państwo!

Informujemy, że Miasto Bydgoszcz przygotowuje się do otwarcia przedszkoli.

Przedszkole będzie funkcjonowało w zaostrzonym reżimie sanitarnym w oparciu o wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Nadal obowiązują rekomendacje Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej o pozostawieniu dzieci w domu i zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 30.04.2020r w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 mają Państwo możliwość w dalszym ciągu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad dzieckiem do lat 8.

Otwarcie przedszkola nie oznacza całkowitego powrotu do stanu przed pandemią i tym samym pełnego funkcjonowania naszej placówki, to realna pomoc rodzicom, którzy nie mają możliwości zapewnienia opieki swojemu dziecku z powodów konieczności podjęcia stacjonarnej pracy.

Zwracamy szczególną uwagę na obowiązujące obostrzenia sanitarne w przedszkolu. Nowa sytuacja organizacyjna placówki, w ograniczonych warunkach lokalowych, nie gwarantuje pobytu dziecka w swojej grupie wiekowej, pod opieką swoich nauczycieli, ani w swojej sali. Uruchomienie przedszkola w ograniczonym stanie liczebnym dzieci wiąże się także z korektą wysokości stawki żywieniowej za posiłki.

Przedszkole jest w trakcie opracowywania szczegółowych kryteriów przyjmowania dzieci na ograniczoną liczbę miejsc oraz procedur pobytu dzieci w przedszkolu.

Jeśli nie macie Państwo możliwości zapewnienia opieki swojemu dziecku w domu ze względu na konieczność powrotu do pracy prosimy
o wskazanie terminu, od którego dziecko miałoby być objęte opieką przedszkolną poprzez wypełnienie poniższego formularza i odesłanie go na adres mailowy placówki p11@edu.bydgoszcz.pl

Na Państwa odpowiedzi czekamy do dnia 06.05.2020r. do godz. 10:00.

 

Ostateczna decyzja o otwarciu placówki zostanie podjęta po zebraniu deklaracji od Państwa, uzyskania opinii Państwowej Inspekcji Sanitarnej, iż placówka spełnia wytyczne epidemiologiczne GIS oraz możliwości kadrowych do zapewnienia opieki nad dziećmi.

O terminie wznowienia działalności przedszkola poinformujemy poprzez stronę internetową przedszkola i wysłanie informacji SMS lub e- mail.

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA POTRZEBY OPIEKI NAD DZIECKIEM

 

  1. Nazwisko i imię dziecka ……....................................………………….............................……,

  2. Wiek dziecka …………..,

  3. Czas pobytu dziecka od godz. ………...… do godz. …………....

  4. Termin objęcia opieką ( proszę zaznaczyć jedną odpowiedź):

  • od 11.05.2020r

  • od 18.05.2020r

  • od dnia otwarcia szkół

 

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-05-05 12:57:25

Informujemy, że w placówce są do odbioru informacje o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole. Prosimy o osobisty odbiór dokumentów codziennie w godzinach 8:00 - 14:30 do dnia 8 maja 2020r. 

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-05-04 11:02:08

Pojawił się kolejny Komunikat Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

Wobec braku możliwości określenia, do jakiego momentu konieczne będzie utrzymanie ograniczeń w funkcjonowaniu szkół i placówek zaprojektowano przedłużenie terminu ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty do dnia 
24 maja 2020 r.

W dniach 27.04.20- 24.05.20r. placówka będzie czynna w godz. 8.00-15.00.

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-04-24 14:55:03

Ogólnopolski konkurs literacki i plastyczny „Serce Kapsuły Czasu”

#zostańwdomu i włącz się w akcję!

Uruchom wyobraźnię i pokaż jak może wyglądać świat w kolejnym stuleciu!
My zamkniemy Twoją pracę w Kapsule Czasu i przechowamy dla kolejnych pokoleń.

Fundacja Tworzymy Kraków zaprasza do przesyłania prac literackich i/lub plastycznych przedstawiających zadanie: „Świat za sto lat. Jak go sobie wyobrażasz?”

Konkurs ma charakter otwarty, co oznacza, że swoje prace mogą przesyłać wszyscy chętni niezależnie od wieku. W szczególności liczymy na prace uczniów szkół podstawowych
i ponadpodstawowych, a także pozaszkolnych ośrodków kultury z terenu całej Polski.

  • Prace literackie – opowiadanie, nowela, esej, reportaż, wywiad (lub inne formy)

i/lub

  • Prace plastyczne – rysunek, malarstwo, kolaż, komiks, grafika komputerowa,  techniki mieszane (lub inne formy w rozmiarze max. A3).

Swoją pracę wyślij do nas mailem oraz (gdy tylko kwarantanna dobiegnie końca)  oryginał pocztą tradycyjną na adres: Fundacja Tworzymy Kraków, ul. Syrokomli 3/1, 30-102 Kraków, sercekapsuly@tworzymykrakow.org. Do każdej pracy musi być dołączony formularz zgłoszeniowy (do pobrania na naszej stronie www.tworzymykrakow.org/sercekapsuly).

Wszystkie przesłane do nas prace zostaną zamknięte na 100 lat w Kapsule Czasu, która powstaje w Krakowie. Każdy uczestnik otrzyma imienny Certyfikat Serca Kapsuły Czasu.

Na prace czekamy nieprzerwanie do 30 maja 2020 r.

Regulamin i formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie: www.tworzymykrakow.org/sercekapsuly.

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz do nas: +48 692422717 lub sercekapsuly@tworzymykrakow.org.

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-04-21 19:27:34

Komunikat Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

Wobec braku możliwości określenia, do jakiego momentu konieczne będzie utrzymanie ograniczeń w funkcjonowaniu szkół i placówek ogłoszono przedłużenie terminu ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty do dnia 
26 kwietnia 2020 r. 

W dniach 14.04.20-26.04.20r. placówka będzie czynna w godz. 8.00-15.00

 

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-04-10 14:46:55

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-04-06 11:10:13

DRODZY RODZICE
Od poniedziałku 30 marca propozycje materiałów do zdalnego nauczania, zabaw, ćwiczeń będą przesyłane na Państwa adresy mailowe. Prosimy o "zameldowanie się" w swojej grupie pod następującymi adresami:
MISIE  -   p11.misie@o2.pl
KRASNALE  -  p11.krasnale@wp.pl
PSZCZÓŁKI  -  pszczolki11przedszkole@wp.pl
PRACOWITE SKRZATY  -  p11.skrzaty@wp.pl

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-03-27 02:28:50


W związku z Rozporządzeniem MEN w sprawie zdalnego nauczania informujemy, że materiały znajdują się w zakładce NASZE GRUPY - w każdej z grup wiekowych. Zapraszamy do korzystania.
 

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-03-25 01:47:56

Komunikat Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

Wobec braku możliwości określenia, do jakiego momentu konieczne będzie utrzymanie ograniczeń w funkcjonowaniu szkół i placówek zaprojektowano przedłużenie terminu ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty do dnia 10 kwietnia 2020 r. i przygotowano rozwiązania umożliwiające szkołom i placówkom pracę w zmienionych warunkach.

źródło: www.gov.pl

Ministerstwo proponuje następujące lekcje zdalne dla przedszkolaków:

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-03-23 20:37:01

Propozycje zabaw w domu na czas zawieszenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych w przedszkolu i nie tylko- zamieszczamy w nowej zakładce W CO SIĘ BAWIĆ?

zdjęcie pochodzi ze strony: Bydgoszcz dla Dzieci - bydgoszczdladzieci.pl

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-03-18 23:24:41

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021 obecnie trwa etap rejestracji wniosków w systemie elektronicznym oraz etap złożenia w przedszkolu pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów rekrutacyjnych (dokumenty papierowe pobrane podczas rejestracji). Złożenie wniosku w systemie w wyznaczonym terminie nie powinno Państwu sprawiać problemu, natomiast dostarczenie wniosku oraz dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów rekrutacyjnych do placówki w związku z zamknięciem placówek może nie zawsze być skuteczne. 

Nasze przedszkole przyjmuje wnioski w godzinach 8:00 - 15:00
Termin przyjmowania wniosków - do 26 marca

 

Wydrukowany i podpisany wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów rekrutacyjnych można włożyć do koperty i nadać na poczcie. Na obecną chwilę urzędy pocztowe pracują 6 godzin dziennie- czas pracy poszczególnych placówek można sprawdzić na www.poczta-polska.pl

Nasz adres: 
Przedszkole nr 11
ul. A. Chołoniewskiego 9
85-127 Bydgoszcz

Istnieje również możliwość wysłania podpisanych dokumentów wraz z załącznikami pocztą elektroniczną.

Skan należy przesłać na adres p11.dyrektor@edu.bydgoszcz.pl

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-03-18 15:49:20

nie trzeba podawać numeru karty

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-03-17 22:39:39

Karol Koprukowiak Video

 

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-03-17 18:12:39

Szanowni Państwo,

wraz z Partnerami akcji Zdrowo i Sportowo, nasza zaprzyjaźniona firma Kids&Sport przygotowała cykl codziennych materiałów, poświęconych ćwiczeniom ruchowym i sportowym, które dzieci mogą samodzielnie wykonać w domu.

 

https://www.youtube.com/watch?v=AU7PnM7T9Ag&feature=youtu.be

 

http://zdrowoisportowo.edu.pl/blog/

 

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-03-17 17:44:24

W związku z zawieszeniem zajęć w przedszkolu z powodu rozprzestrzeniania się koronawirusa mamy dla Państwa propozycje zabaw z dziećmi w domu. Niech ten czas będzie wykorzystany na rozwijanie zainteresowań dzieci oraz integrację rodziny podczas wspólnych przedsięwzięć.

Na początek-  jak rozmawiać z dziećmi o zaistniałej sytuacji?

 

Autorką PDFa jest psycholog Manuela Molina Cruz

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-03-17 17:32:43

W czasie zawieszenia zajęć dydaktycznych, tj. od 16.03 do 25.03 placówka będzie czynna w godz. 8:00- 15:00

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-03-14 00:43:52

Przekazujemy informację Kuratorium, że rodzice są zobowiązani do przypilnowania, aby dzieci (szczególnie w wieku szkolnym i przedszkolnym) w okresie zawieszenia zajęć przebywały w domu. Za nieprzestrzeganie tego zalecenia grożą kary finansowe. Prosimy unikać miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi, np komunikacja miejska, centra handlowe. Należy rygorystycznie przestrzegać w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywamy.

Prosimy, aby rodzice dzieci 6-letnich zgłosili się do przedszkola po karty pracy dzieci i w ciągu dwutygodniowej przerwy w funkcjonowaniu placówki uzupełnili z dziećmi materiał wskazany przez nauczyciela. Przypominamy, że dzieci 6-letnie podlegają obowiązkowi przedszkolnemu.

Zachęcamy do śledzenia na bieżąco komunikatów GIS, MZ i MEN oraz strony internetowej przedszkola, na których będą pojawiały się informacje o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora przedszkola.

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-03-12 14:33:38

Na podstawie rozporządzenia MEN z dn.11 marca 2020r.

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Minister Edukacji Narodowej podjął decyzję, iż od poniedziałku 16.03.2020r do 25.03.2020r wszystkie placówki oświatowe w Polsce zostaną zamknięte ze względu na profilaktykę zagrożenia koronawirusem.
W czwartek (12.03) i piątek (13.03) przedszkole będzie czynne dla dzieci tych Rodziców, którzy nie zdołają zapewnić dzieciom opieki.
Prosimy o dopilnowanie, aby podczas nieobecności w przedszkolu Państwa dzieci unikały miejsc, w których gromadzą się duże skupiska ludzi. SANEPID rekomenduje także higienę rąk, właściwe zachowania podczas infekcji nosa m.in poprzez zastosowanie chusteczek jednorazowych i bezwzględne ich wyrzucanie zaraz po ich użyciu, ograniczenie wizyt towarzyskich w szczególności w większym gronie.

Życzymy zdrowia!

Dyrektor Przedszkola nr 11

Ilona Klinikowska

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-03-12 14:18:33

20 LUTEGO 2020R. RUSZYŁA REKRUTACJA.

 

Kontynuacja wychowania przedszkolnego

 

W terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia rekrutacji (20.02 godz. 8:00 do 28.02 godz. 12:00), rodzice/opiekunowie prawni dzieci którzy obecnie uczęszczają do przedszkola, składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku 2020-21 w przedszkolu, do którego dziecko uczęszcza. Niezłożenie deklaracji w wyznaczonym w harmonogramie terminie oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu, do którego dziecko obecnie uczęszcza.

 

Rekrutacja przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla nowych kandydatów będzie prowadzona z wykorzystaniem systemu elektronicznego (09.03 godz. 8:00 do 26.03 godz. 16:00) -

strona do logowania

Szczegółowy harmonogram i zasady rekrutacji na stronie:

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-02-21 01:55:25


 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-02-10 01:39:00


 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-02-10 01:36:34

28 stycznia 2020r. o godz. 16:00 w naszym przedszkolu odbędzie się zebranie dla Rodziców dzieci z wszystkich grup wiekowych. Zebranie dotyczy profilaktyki chorób pasożytniczych- wszawica.
Zapraszamy.

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-01-21 01:01:17

DNIA 17.01.2020r. W GODZINACH 9:00- 12:00

ODBĘDZIE SIĘ W NASZYM PRZEDSZKOLU ZABAWA KARNAWAŁOWA.

PROSIMY RODZICÓW O PRZYGOTOWANIE DZIECIOM KOSTIUMÓW KARNAWAŁOWYCH.

W TRAKCIE BALU BĘDĄ WYKONYWANE PAMIĄTKOWE ZDJĘCIA.

   

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-01-02 00:43:38

18 GRUDNIA (ŚRODA) O GODZ. 10:00 ODBĘDZIE SIĘ WIGILIA PRZEDSZKOLNA.

PROSIMY, ABY TEGO DNIA WSZYSTKIE DZIECI PRZYSZŁY UBRANE ŚWIĄTECZNIE.

W programie: 

-jasełka w wykonaniu dzieci 6-letnich dla wszystkich dzieci i pracowników przedszkola

-uroczysty obiad

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2019-12-17 09:49:26

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2019-12-04 00:22:35

  

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2019-12-02 10:40:49


02.12.2019R. OD GODZINY 14:00 DO GODZ.17:00  ZAPRASZAMY NA INDYWIDUALNE KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE I PEDAGOGICZNE ZAINTERESOWANYCH RODZICÓW.
PROSIMY O WPISANIE SIĘ NA KONKRETNĄ GODZINĘ DO ZESZYTU, KTÓRY ZNAJDUJE SIĘ U PAŃ DYŻURUJĄCYCH PODCZAS ODBIORU DZIECI.

 

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2019-11-29 01:34:39

 

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2019-11-21 23:31:23

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2019-11-20 23:30:40

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2019-10-23 00:23:24

 

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2019-10-23 00:08:38


 

komentarzy: (0)
data dodania: 2019-09-16 21:16:50

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2019-09-11 23:34:09


 

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2019-09-03 21:08:44

Zapraszamy dzieci 3-letnie, które od września 2019r. staną się naszymi przedszkolakami (grupa I - "Misie") wraz z rodzicami na zajęcia adaptacyjne.

Spotkania odbędą się w dniach 28-29-30 sierpnia (środa, czwartek, piątek) w godzinach 14:00 - 16:00.

Prosimy o wygodny strój dla wszystkich uczestników oraz obuwie zmienne.

komentarzy: (0)
data dodania: 2019-08-01 21:11:06

 

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2019-06-01 22:20:07

 

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2019-06-01 21:39:41

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2019-05-29 09:39:59

ZAPRASZAMY RODZICÓW DZIECI NOWO PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA
OD 1 WRZEŚNIA 2019
NA ZEBRANIE ORGANIZACYJNE 12.06.2019 r. O GODZ. 15:30

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2019-05-16 20:45:10

FESTYN RODZINNY
18.05.2019r.     godz. 10:00 - 13:00
ogród przedszkolny
TEGO DNIA BĘDĄ CZEKAŁY NA DZIECI ORAZ PAŃSTWA NASTĘPUJĄCE ATRAKCJE:

      
STRAŻ POŻARNA  POLICJA 
LODY TAJSKIE  WATA CUKROWA 
KAWIARENKA KĄCIK SZEFOWEJ KUCHNI
KĄCIK PLASTYCZNY DOGOTERAPIA
MALOWANIE TWARZY KĄCIK FRYZJERSKI
ANIMACJE TANECZNE POKAZY TANECZNE DZIECI

 

W razie niesprzyjających warunków atmosferycznych festyn przeniesiony zostanie do budynku przedszkola. Prosimy o zmienne obuwie.

 

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2019-05-16 18:48:50

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2019-05-13 17:06:05

Pracownicy Przedszkola nr 11 uczestniczący w strajku zadecydowali o zawieszeniu akcji protestacyjnej od dnia 15 kwietnia 2019 roku. Zapraszamy dzieci do przedszkola.

Nadal popieramy akcję strajkową i nie zgadzamy się z dotychczasowymi propozycjami rządu.

Dziękujemy za Państwa wsparcie i zrozumienie w tych trudnych dla nas dniach. To było dla nas bardzo ważne. 

Pracownicy przedszkola uczestniczący w strajku    

komentarzy: (0)
data dodania: 2019-04-15 06:42:59

W dniu 10 kwietnia 2019r. (środa) nauczyciele dzieci 5 i 6-letnich zawieszają strajk z uwagi na wycieczkę do Torunia, która była planowana od dawna. Zbiórka dzieci do godz. 7:00

7:10   ŚNIADANIE

7:40       WYJAZD

POWRÓT około godz 14:30  -  15:00

Nadal mogą wystąpić znaczne trudności w zapewnieniu opieki i bezpieczeństwa dla dzieci 3 i 4-letnich z uwagi na możliwość przystąpienia nauczycieli do strajku.

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2019-04-09 13:37:42

W sprawie odbioru zdjęć wielkanocnych proszę kontaktować się
z fotografem pod numerem telefonu 505 09 15 99

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2019-04-06 23:03:56

Dyrektor Przedszkola nr 11 w Bydgoszczy informuje,
iż w  związku z przeprowadzonym w placówce referendum strajkowym
i jego wynikiem (85%  biorących udział w głosowaniu) 
od dnia 8 kwietnia 2019r.
do odwołania rozpocznie się w placówce 
akcja strajkowa,
w związku z którą mogą wystąpić duże trudności w organizacji
zajęć dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńczych z dziećmi.

 

Jednocześnie informuję, że w związku z zaistniałą sytuacją
Rodzic ma prawo wystąpić z wnioskiem do ZUS o płatny zasiłek opiekuńczy
na opiekę nad zdrowym dzieckiem do lat 8.

Więcej informacji na temat sytuacji strajkowej w placówkach oświatowych znajdą Państwo na stronie www.bydgoszcz.pl

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2019-04-03 19:30:58

Dyrektor oraz Grono Pedagogiczne Przedszkola serdecznie zapraszają Dzieci z Rodzicami na Drzwi Otwarte, które odbędą się 28.02.2019r. (czwartek) w godz.: 14:00- 16:00

komentarzy: (0)
data dodania: 2019-02-25 12:56:57


Adresatami projektu „Aktywny przedszkolak” są dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat). Program zajęć kładzie nacisk na liczne gry i zabawy ruchowe, które mają być gwarancją prawidłowego rozwoju fizycznego i motorycznego każdego dziecka. Celem zajęć jest wyrobienie nawyku ruchowego oraz integracja grupy poprzez ruch i wspólną zabawę . 

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2019-02-13 00:00:36

Wprowadzenie procedur dotyczących bezpieczeństwa dzieci w Przedszkolu nr 11 w Bydgoszczy, znajduje swoje uzasadnienie w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo każdego dziecka objętego opieką naszej placówki.

W sytuacjach trudnych oraz zagrażających życiu, bezpieczeństwu i zdrowiu dziecka nauczyciele i pozostały personel przedszkola są zobowiązani postępować zgodnie z przyjętymi procedurami.

Rodzice/opiekunowie zobowiązani są znać i przestrzegać postanowień niniejszego dokumentu.

PEŁNA TREŚĆ DOKUMENTU- Czytaj więcej...
LUB POBIERZ

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2019-02-12 23:52:01

     

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2019-01-21 23:07:36

 
18.02.2019R. OD GODZINY 14:00 DO GODZ.16:30 PANI PEDAGOG BEATA MURZYNOWSKA I PANI PSYCHOLOG DOMINIKA BEM ZAPRASZAJĄ NA KONSULTACJE INDYWIDUALNE ZAINTERESOWANYCH RODZICÓW.
PROSIMY O WPISANIE SIĘ NA KONKRETNĄ GODZINĘ DO ZESZYTU, KTÓRY ZNAJDUJE SIĘ U PAŃ DYŻURUJĄCYCH PODCZAS ODBIORU DZIECI.

 

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2019-01-21 22:52:48

W poniedziałek, 26 listopada, w naszym przedszkolu obchodzimy DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA. Prosimy, aby każde dziecko w tym dniu przyniosło do przedszkola swojego ulubionego misia- przytulankę. 

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2018-11-23 01:15:57

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2018-11-19 20:05:10

09.11.2018r. o godz.: 10:00 „PORANEK NIEPODLEGŁOŚCIOWY”
W programie:
- wspólne odśpiewanie hymnu
-recytacja wierszy i śpiewanie piosenek o tematyce patriotycznej
- prezentacja tańców regionalnych i narodowych
-czytanie legend
- koncert w wykonaniu mamy Kalinki – Pani Marzeny
W tym dniu dzieci przychodzą ubrane na galowo (biała bluzka, koszula, ciemna/e spódniczka/spodnie)
 Prosimy  o wykonanie wspólnie z dzieckiem kokardy narodowej i przypięcie jej do bluzki. 
       

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2018-11-05 02:23:45

Drodzy Rodzice, zadeklarowaną kwotę składki na Radę Rodziców prosimy wpłacać na konto Rady Rodziców:
61 1320 1117 2034 0012 2000 0002

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2018-09-24 00:27:27

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2018-09-17 12:30:44

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2018-09-17 12:25:02

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2018-09-12 21:44:59


We wtorek, 11 września o godz. 16:30 odbędzie się w naszym przedszkolu zebranie z rodzicami.
Po ogólnym spotkaniu z p. dyrektor zapraszamy na spotkania z nauczycielkami we wszystkich grupach wiekowych. 

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2018-09-05 23:57:23

 

Wszystkim Rodzicom składamy najserdeczniejsze podziękowania za całoroczną współpracę

i życzymy,  by okres wakacyjny był czasem odpoczynku i radości.

Z okazji długo wyczekiwanych wakacji życzymy wszystkim przedszkolakom bezpiecznych

i  słonecznych wakacji, interesujących podróży, niezapomnianych wrażeń, uśmiechu na co dzień

oraz szczęśliwego powrotu do przedszkola :)

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2018-06-23 02:48:55

Zapraszamy dzieci 3-letnie, które od września 2018r. staną sie naszymi przedszkolakami (grupa I - "Misie") wraz z rodzicami na zajęcia adaptacyjne.
Spotkania odbędą się w dniach 29-30-31 sierpnia (środa, czwartek, piątek) w godzinach 14:00 - 16:00.
Prosimy o wygodny strój dla wszystkich uczestników oraz obuwie zmienne.

 

 

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2018-05-25 00:09:52

 

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2018-05-17 23:37:49

 

Nasze przedszkole zostało nominowane do akcji PRZEDSZKOLE NA MEDAL prowadzonej wspólnie przez 3 dzienniki: Gazetę Pomorską, Express Bydgoski i Nowości-Dziennik Toruński. Zgłoszeń dokonywali rodzice dzieci, którzy chcieli docenić najlepsze placówki przedszkolne w województwie kujawsko-pomorskim. Najlepsze przedszkola zostaną wybrane głosami Czytelników osobno w Bydgoszczy, Toruniu, powiecie bydgoskim itoruńskim a także pozostałych powiatach naszego województwa. Głosowanie rozpoczyna się już 13 kwietnia i potrwa do 16 maja. Na najlepsze placówki czekają atrakcyjne nagrody, m. in. kampanie reklamowe w naszych dziennikach, występ magika Mariusza Czajki, zestawy gier planszowych czy zestawy książek.

Na nasze przedszkole można głosować wysyłając SMS pod nr 72355 o treści PRZ.39


Bieżące wyniki głosowania można śledzić TUTAJ

Dziękujemy za nominację i zachęcamy do głosowania.

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2018-04-16 00:35:51

18 kwietnia (środa) w naszym przedszkolu w godzinach 16:00 - 17:30 odbędą się warsztaty psychologiczne dla rodziców pt. "TRUDNE ZACHOWANIA U DZIECKA". 
Spotkanie poprowadzi p. mgr Agnieszka Napiórkowska- Solarczyk- pani psycholog współpracująca z poradniami psychologiczno- pedagogicznymi w Bydgoszczy. 

Zapraszamy zainteresowanych rodziców do zapisywania się na indywidualne konsultacje z p. psycholog, które odbędą się przed warsztatami, od godziny 14:00. 

Prosimy o wpisywanie się na listę u pani woźnej dyżurującej w szatni.

 

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2018-03-26 00:31:25

 Serdecznie zapraszamy Rodziców z Dziećmi  na dzień otwarty w naszym przedszkolu, który odbędzie się 23 marca, w piątek, w godzinach 9:00 - 11:30


 

REKRUTACJA

Złożenie potwierdzenia o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym -w dniach 8 marca, godz. 8:00 do 16 marca, godz. 12:00

Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie nowych dzieci do przedszkola - w dniach 20 marca, godz. 12:00 do 6 kwietnia godz 24:00

szczegóły w zakładce ZAPISY

 

 

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2018-03-01 01:00:37


We wtorek, 12 września o godz. 16:30 odbędzie się w naszym przedszkolu zebranie z rodzicami. Po ogólnym spotkaniu z p. dyrektor będą spotkania grupowe we wszystkich salach. Zapraszamy.

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2017-08-31 22:58:24

Zapraszamy dzieci 3-letnie, które od września 2017r. staną sie naszymi przedszkolakami (grupa I - "Misie") wraz z rodzicami na zajęcia adaptacyjne.
Spotkania odbędą się w dniach 29-30-31 sierpnia (wtorek, środa, czwartek) w godzinach 14:00 - 16:00.
Prosimy o wygodny strój dla wszystkich uczestników oraz obuwie zmienne.

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2017-06-13 17:58:31

13 czerwca, we wtorek, o godzinie 15:15 odbędzie się zebranie informacyjne dla rodziców dzieci nowo przyjętych do naszego przedszkola na rok szkolny 2017/2018.

Serdecznie zapraszamy.

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2017-06-01 00:33:17

 Serdecznie zapraszamy Rodziców z Dziećmi  na dzień otwarty w naszym przedszkolu, który odbędzie się 11 kwietnia, we wtorek, w godzinach 9:30 - 12:00

.

 

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2017-04-04 21:31:53

13 lutego, poniedziałek, godz. 16:30 (ZMIANA TERMINU) - w naszym przedszkolu odbędą się warsztaty dla rodziców pt. "Rozwój psychoseksualny dzieci w wieku przedszkolnym".  

Tego samego dnia w godzinach 14:00 - 16:30 czynny będzie punkt konsultacyjny z panią psycholog. Chętnych rodziców prosimy o wpisanie się na listę. 

16 lutego, czwartek, godz. 10:00 - uczniowie z III Liceum Ogólnokształcącego z nauczycielką, panią Dorotą Burzych (mamą Lenki z gr. II)  zapraszają przedszkolaków na przedstawienie teatralne w języku hiszpańskim "Czerwony Kapturek"
22 lutego, środa, godz. 9:30 - dzieci z grup: II (Krasnale) III (Pszczółki) IV (Pracowite Skrzaty) wybierają się do kinoteatru Adria na przedstawienie teatralne. Koszt biletu- 17 zł. prosimy wpłacać u nauczycielek grup.
24 lutego, czwartek, godz. 9:00 - 11:30 Akademia Reksia w ramach Szkółki Piłkarskiej zaprasza wszystkie dzieci na trening. Rodziców prosimy o wypełnienie formularza zgody na udział w zajęciach.

 

 

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2017-02-09 00:43:38

Zapraszamy wszystkie dzieci na karnawałowy bal przebierańców, który odbędzie się w naszym przedszkolu 12 stycznia (czwartek) w godzinach 9:00 - 11:30

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2017-01-09 00:53:45

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2016-12-22 02:59:28

 

We wtorek, 13 września o godz. 17:00 odbędzie się w naszym przedszkolu zebranie z rodzicami. Po ogólnym spotkaniu z p. dyrektor będą spotkania grupowe we wszystkich salach. Zapraszamy.

 

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2016-09-12 00:00:55


Zapraszamy dzieci 3-letnie, które od września 2016r. staną sie naszymi przedszkolakami (grupa I - "Misie") wraz z rodzicami na zajęcia adaptacyjne.
Spotkania odbędą się w dniach 29-30-31 sierpnia (poniedziałek, wtorek, środa) w godzinach 15:00 - 17:00.
Prosimy o wygodny strój dla wszystkich uczestników oraz obuwie zmienne.

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2016-06-20 00:30:12

 
Serdecznie zapraszamy Rodziców z Dziećmi  na dzień otwarty w naszym przedszkolu, który odbędzie się 8 marca, we wtorek, w godzinach 9:00 - 11:00
 
komentarzy: (0)
data dodania: 2016-03-01 11:08:26

 
komentarzy: (0)
data dodania: 2016-01-04 10:00:11

 
 
rozwiń list i przeczytaj                                zarejestruj się 
 
 
komentarzy: (0)
data dodania: 2015-11-12 02:19:11

Nasze przedszkole bierze udział w ogólnopolskiej akcji "Bezpieczne wakacje 2015". Jej celem jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa spędzania wolnego czasu przez dzieci, młodzież i dorosłych.
 
komentarzy: (0)
data dodania: 2015-06-10 09:09:30

                                                                                                                          

komentarzy: (0)
data dodania: 2014-09-02 11:10:54

Umowa prawno-cywilna - Przedszkole nr 11 ,  wzory  druków dla rodzin wielodzietnych
komentarzy: (0)
data dodania: 2014-09-02 11:05:31

 

 

Szanowni Rodzice 

Prezentowane wnioski są rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w przedszkolu przez wizytatorów do spraw ewaluacji. Raport z ewaluacji problemowej dotyczył dwóch wymagań . Ewaluacja zewnętrzna polega na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat funkcjonowania przedszkola w obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa:

1. Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji

2. Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi.

Ewaluacja ma także na celu ustalenie poziomu spełniania przez przedszkole wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7.10.2009r. wraz ze zmianami z dnia 10.05.2013r. Przedszkole może spełniać te wymagania na pięciu poziomach:

Nasze przedszkole uzyskało poziom B oznaczający wysoki stopień spełnienia badanych wymagań .

Wnioski:

1. Nauczyciele znają potrzeby i możliwości dzieci, podejmują liczne i różnorodne działania wspierające, które sprzyjają indywidualnemu rozwojowi przedszkolaków.

2. W przedszkolu podejmowane są skuteczne działania zapobiegające dyskryminacji wśród dzieci.

3. W odczuciu wszystkich rodziców nauczyciele wierzą w możliwości ich dzieci oraz wspierają je w pokonywaniu trudności.

4. Rada pedagogiczna wspólnie planuje działania podejmowane w przedszkolu, rozwiązuje problemy i uczestniczy w różnych formach doskonalenia zawodowego.

5. Nauczyciele są zaangażowani w ewaluację wewnętrzną i pracują zespołowo przy jej realizacji. Wnioski z nadzoru pedagogicznego są wykorzystywane do wprowadzania zmian w organizacji pracy oraz rozwoju przedszkola

6. Współpraca przedszkola z rodzicami jest pozytywnie przez nich oceniana, między innymi dzięki zapewnianiu ich udziału w podejmowaniu wielu decyzji dotyczących funkcjonowania przedszkola.

7. Wszyscy respondenci zwracają uwagę na możliwość dialogu i współudziału w podejmowaniu różnych decyzji, co przekłada się na poczucie współodpowiedzialności za rozwój przedszkola.

Wszystkim Rodzicom , Pracownikom i Partnerom współpracującym z naszym przedszkolem bardzo dziękuję za szczególne zaangażowanie podczas przebiegu ewaluacji zewnętrznej w dniach: 20.01.2014r. - 24.01.2014r.  

 

 

  raport z ewaluacji

 
 

 
 
komentarzy: (0)
data dodania: 2014-02-15 22:04:56