To takie proste!
Strona głowna  /  O przedszkolu
O przedszkolu
 
 
 


 

Przedszkole nr 11 przy ul. Chołoniewskiego 9 w Bydgoszczy, znajduje się w parterowym, wolnostojącym budynku znajdującym się w środku osiedla Szwederowo z dala od zgiełku ulicznego. Wokół placówki usytuowany jest duży i zielony plac zabaw, wyposażony w atestowany i atrakcyjny sprzęt terenowy.
Przedszkole jest placówką publiczną, prowadzi działalność opiekuńczo- wychowawczo- dydaktyczną dla dzieci od 3 do 6 lat. Czynne jest w godzinach 6:00 - 17:00. Organem nadzorującym jest Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz.
 

Nasze przedszkole jest otwarte na potrzeby dzieci i rodziców, działamy konsekwentnie metodami aktywnymi z zachowaniem poczucia bezpieczeństwa i wzajemnego zaufania. Współtwórcami naszych działań są rodzice świadomi swojej roli w życiu placówki. Koncepcję jakościowego rozwoju placówki opieramy na wzajemnym dialogu wszystkich podmiotów- dzieci, rodziców i nauczycieli oraz środowiska lokalnego.
 

Naczelnym naszym zadaniem jest wspomaganie rozwoju dziecka w celu osiągnięcia przez nie gotowości szkolnej oraz umożliwienie im odnoszenia sukcesów, na miarę ich własnych możliwości.
Pracę naszą opieramy na programie wychowania przedszkolnego pt.: "Od zabawy do nauki" - praca zbiorowa wydawnictwa Nowa Era. Program rozwoju określa zadania służące doskonaleniu jakości pracy przedszkola w zakresie bazy, kadry i efektów pracy z dziećmi. Koncentrują się one wokół edukacji społecznej dzieci. na każdy rok szkolny określone jest priorytetowe zadanie- dziecko uczy się życia w społeczeństwie poczynając od najbliższego otoczenia- rodzina, przedszkole, środowisko lokalne, do dalszego otoczenia- ojczyzna, świat

Placówka zapewnia dzieciom , rodzicom oraz pracownikom zdrowe, bezpieczne i higieniczne warunki do realizacji przyjętych zadań. Wyposażenie ( meble, kąciki zabaw, pomoce dydaktyczne itp. ) zgodne z przyjętymi normami, odpowiednie do wieku i możliwości dzieci. Otoczenie przedszkola - plac zabaw przestrzenny, otoczony zielenią; wyposażony w bezpieczny sprzęt zabawowy. Zabawy dowolne i edukacyjne w ogrodzie są bezpieczne zgodnie z zamieszczoną instrukcją.
 

 
 
Przedszkole organizuje corocznie imprezy dla środowiska rodzinnego oraz lokalnego. Dzieci z naszej placówki są zapraszane do zaprzyjaźnionych placówek oświatowych i kulturalnych oraz instytucji bydgoskich na różne uroczystości. Placówka poprzez swoją stronę internetową, notatki w prasie, folder informacyjny promuje swoje osiągnięcia.
 
 
 

Kadrę pedagogiczną stanowią wykwalifikowani pedagodzy, zaangażowani w swoją pracę, pełni pomysłów, dbający o miłą i przyjazną atmosferę w przedszkolu.
Nauczycielki cyklicznie podnoszą swoje kwalifikacje zdobywając kolejne stopnie awansu zawodowego. . Zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystują w pracy z dziećmi. Stosują różnorodne metody nakierowane na rozwój dzieci:
- werbalne,
-aktywizujące, realizacja programu M. Frostig
-samodzielnych doświadczeń,
-zadaniowe,
-twórcze,
-dobrego startu,
-pedagogika zabawy,
- ruchu rozwijającego W. Sherborne,
-Denisonna, Kniessów, Labana, Knillów
- relaksacja, muzykoterapia.

 
dyrektor - mgr Ilona Klinikowska
 
nauczyciel dyplomowany
 
 
 
 
 
 
 Nauczyciele:   
 
 gr. I " Misie"
 mgr Anna Gościńska - nauczyciel mianowany
 mgr Ilona Klinikowska - nauczyciel dyplomowany, dyrektor
  gr. II " Krasnale"
 mgr Teresa Mikołajun - nauczyciel mianowany
 mgr Aleksandra Niedbała - nauczyciel kontraktowy
 gr. III " Pszczółki"
  mgr Sabina Mrozińska - nauczyciel dyplomowany
  mgr Joanna Faltyńska - nauczyciel kontraktowy
 gr. IV " Pracowite Skrzaty"
 
mgr Iwona Koncewicz - nauczyciel dyplomowany
 mgr Beata Kęsik - nauczyciel mianowany

 

Administracja i obsługa:

intendent - Beata Podkrólewicz
Maria Skorczewska  - starszy woźny gr. II
Halina Fortowska -starszy woźny gr. III
Wioletta Lewandowska - starszy woźny gr. IV
Agnieszka Wieżelewska - pomoc nauczyciela gr. I
Roman Domżała - starszy dozorca
kucharka - Lidia Krajewska
pomoc kuchenna - Danuta Zimna

 

 

 

 
 ZAJĘCIA DODATKOWE
 .
 
GRUPA I
3-latki
GRUPA II
4-latki
GRUPA III
5-latki
GRUPA IV
6-latki
TERAPIA LOGOPEDYCZNA
PONIEDZIAŁEK
10.45-11.00
język angielski
12.00-12.15
język angielski
11.00-11.30
język angielski
11.30-12.00
język angielski
8.00 - 12.00
5 i 6-latki
 
WTOREK
 
 
 
12.00-12.30
religia
i
 
11.30-12.00
religia
 
 
ŚRODA
 
 
 
 
 
 
CZWARTEK

  10.45-11.00
język angielski

 
12.00-12.15
język angielski
  
11.00-11.30
język angielski

11.30-12.00
język angielski

12.00-12.30
religia

 
PIĄTEK
 
 
 
       

 

                               


Ostatnia aktualizacja: 2019-03-18