To takie proste!
Strona głowna  /  Dobre praktyki
Dobre praktyki
 
                PRZYKŁADY   DOBREJ  PRAKTYKI

 
Nazwa  i rodzaj  przedsięwzięcia / działania
 
                     „ Cała Bydgoszcz czyta dzieciom”
Organizacja  Miejskiego Tygodnia czytania dzieciom w ramach Ogólnopolskiej  Akcji Cała Polska  Czyta dzieciom
 
Imię i nazwisko dyrektora
 
Elżbieta  Jóźwiak
Imię i nazwisko autorów projektu
Mirosława Biskupska , Beata Kęsik

Opis  merytoryczny  projektu .
Przedsięwzięcie wieloletnie  realizowane od lutego 2011r.
1.  Założenie   Klubu Czytające Skrzaty  w ramach akcji: Cała Polska czyta dzieciom;
2.   przystąpienie do Ogólnopolskiego  Programu : Czytające Przedszkole
3. Marzec Spotkania w ramach  działania klubu : Czytające Skrzaty:
-czytanie utworów literackich dzieciom przez zaproszonych gości: rodzice, dziadkowie, nauczyciele,  dyrektor ;
-działalność plastyczna i teatralna dzieci.
4.Kwiecień -Wystawa  albumów grupowych  związanych z  poznawaną literaturą dziecięcą ;
5.Organizacja  miejskiego konkursu plastycznego  związanego z literaturą dziecięcą ;        
6.Maj  -Zorganizowanie przedstawienia  teatralnego  „ Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków” z udziałem rodziców, dzieci i  pracowników  przedszkola ;
7. Cały rok szkolny  -Zorganizowanie  Przedszkolnego  Punktu Wymiany Książek dla dzieci i dorosłych :
8. Czerwiec - Parada postaci bajkowych . Przemarsz  dzieci  wraz z zaprzyjaźnionymi placówkami  na Stary Rynek  - rozdawanie ulotek zachęcających dorosłych do czytania dzieciom
9. Czerwiec - Tydzień Czytania  Dzieciom   
w programie : słuchanie bajek  czytanych  przez  zaproszonych gości : przedstawicieli władz miejskich , wojewódzkich, oświatowych,  Rady Osiedla , TVB Bydgoszcz, gazety regionalnej, kultury, sportu i sztuki , absolwentów przedszkola ;  Miejsce czytania : Przedszkole nr 11 , Przystań   Bydgoszcz Marina, Biblioteka Osiedlowa, Szkoła Podstawowa nr 41 oraz inne zaprzyjaźnione placówki ;
10. Zaproszenie do słuchania bajek dzieci  z przedszkola nr 66   ,  SP-41, SP-56  i Pogotowia Opiekuńczego  osiedla Szwederowo.
 11. Zorganizowanie Międzyprzedszkolnego  Turnieju Wiedzy  „ Bajki poznajemy, o bajkach dużo wiemy”;  
12.Październik-listopad    - osiedlowy konkurs recytatorski we współpracy z biblioteką osiedlową pt.„ Czy to wczoraj , czy to dziś - wszystkim jest potrzebny Miś”; konkurs recytatorski  przy udziale rodziców  „ Wiersze, wierszyki Juliana Tuwima „
- udział w międzyprzedszkolnym konkursie recytatorskim w Wojewódzkiej Bibliotece Pedagogicznej .
13.  Światowy  Dzień  Pluszowego Misia – udział starszych dzieci  w obchodach w bibliotece Osiedlowej , Pałacu Młodzieży,  Zespole Szkół Specjalnych  ( konkursy plastyczne – udział w międzyprzedszkolnych  konkursach,  zabawy z przyjacielem misiem ,  urodzinowy tort dla misia ,  Akcja   Szpital  Pluszowego Misia  - dla wszystkich dzieci w przedszkolu przy współpracy Międzynarodowym Stowarzyszeniem  Studentów Medycyny IFMSA
12. Grudzień - „Książka dla szpitala”- wspieranie małych pacjentów szpitali poprzez zbiórkę książek
13. Cykliczne prezentowanie dzieciom spektakli teatralnych w wykonaniu  aktorów scen polskich . „ Żółw i zając”  „Kot w butach” „Doktor Dolittle” „ Jaś i Małgosia „  „ Niebezpieczne  zabawy pirata Barnaby”  „ Rubinowy książe”   „ Lato u Kubusia Puszatka”  „ Dobre maniery”    „ Dwie Dorotki”  „Smoczy  festyn ”   „ Wesołe przedszkole” 
 
  Cele do zrealizowania i przewidywane efekty w wymiarze szkolnym oraz lokalnym(pozytywne rezultaty i osiągnięcia)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • Rozwijanie zainteresowań czytelniczych u dzieci i dorosłych  w dobie technologii informacyjnej
 • Zachęcanie mieszkańców Bydgoszczy do czytania książek jako  formy spędzania wolnego czasu .
 • Posiadanie świadomości  społecznego znaczenia książki, biblioteki w życiu kulturalnym człowieka .
 • Zachęcanie dzieci do aktywności i inwencji twórczej
 • Wykorzystanie tekstu literackiego do nauki i zabawy
 • angażowanie rodziców  w przedsięwzięcia placówki ,
 • Ukazanie dzieciom właściwych wzorców  zachowań  poprzez poznanie bohaterów literackich . Umiejętność rozróżniania dobra od zła.
 • Propagowanie różnych gatunków literatury dla dzieci ( nowości literatury dziecięcej )
 • Integracja dzieci z placówek oświatowych z osiedla Szwederowo
 • Zaprezentowanie umiejętności dzieci szerszemu środowisku,
 •  Rozwijanie talentów i zainteresowań twórczych dzieci,
 • Zapewnienie dzieciom  możliwości  podzielenia się artystycznymi  przeżyciami
  z rówieśnikiem i dorosłym .
 • Promowanie placówki na osiedlu i w mieście .
 • Dzielenie się pozycjami z domowej biblioteczki z innymi  przedszkolakami i rodzicami
 • Wspieranie małych  pacjentów szpitali poprzez zbiórkę książek ,   maskotek
 • niwelowanie  lęków przed wizytą u  lekarza   specjalisty;
 • kształtowanie postawy o własne zdrowie  , zgłaszanie dolegliwości osobom dorosłym
 
Zdobyte środki:
Projekt realizowany jest w ramach własnych środków  pozyskiwanych od sponsorów oraz uzyskane z Bydgoskich Grantów Oświatowych .
Wnioski z realizacji :
Projekt realizowany w placówce  czwarty rok ,    zawiera wysokie walory edukacyjne oraz integracyjne .Realizowany jest w różnorodnych obszarach   w związku z tym pozwala na  prezentację i poszerzenie  wiedzy i umiejętności dzieci w połączeniu z zabawą
Projekt pozwala na integrację środowiska  przedszkolnego  z placówkami oświatowymi  i innymi instytucjami miejskimi   wspierającymi  edukację przedszkolną, oraz  angażuje do współpracy rodziców  .
 Projekt sprzyja:
*  integracji  i zaangażowaniu   dzieci ,   rodziców  , pracowników  placówki  i dalszego środowiska lokalnego ,
*  rozwijaniu  zainteresowań czytelniczych   dzieci   i dorosłych,
* promocji    placówki  ,
* stworzeniu warunków do edukacji  czytelniczej ,  literackiej   dzieci  z przedszkoli , szkół  i innych placówek
* efektywnej współpracy z   placówkami    osiedla  Szwederowo
* wzbogacenie współpracy ze Szkołą Podstawową nr 41 ,która przyjmuje najwięcej absolwentów z naszego przedszkola.
 
Nasza rekomendacja :
Czytanie to najlepsza zabawa jaką ludzkość sobie wymyśliła. Chcemy , aby nasze przedsięwzięcie  promowało hasło: „Czytajmy dziecku 20 minut dziennie. Codziennie” jako sposobu na pogłębienie więzi emocjonalnej między dzieckiem  a  rodziną .
Sojusznicy:
Rodzice, zaprzyjaźnione placówki oświatowe , mieszkańcy  Bydgoszczy,  Biblioteka osiedlowa,  instytucje miejskie,  kulturalne, oświatowe,
Sposób upowszechniania :
Foldery  , ogłoszenia,  strona internetowa  placówki, strona internetowa Portal Miejski Bydgoszcz, strona internetowa Kuratorium Oświaty Bydgoszcz, notatki w prasie,  zaproszenia  imienne,   Zbliżenia – TVB relacja
Załączniki:
Zdjęcia  , notatki z realizacji przedsięwzięcia   umieszczono na stronie internetowej , płyta CD
 
 
Nazwa  i rodzaj  przedsięwzięcia / działania
„ Przedszkolak  małym artystą”
                     
 
Imię i nazwisko dyrektora
 
Elżbieta  Jóźwiak
Imię i nazwisko autorów projektu
 Ilona Klinikowska  ,  Iwona Koncewicz 
Opis  merytoryczny  projektu .
Przedsięwzięcie wieloletnie  realizowane   od 2005r.
1.  Założenie    kółka  plastycznego „ Plastuś’   i kółka muzycznego „ Muzyczna jedenastka”  na podstawie opracowanych  programów własnych  rozwijających  twórczą aktywność plastyczną i wrażliwość muzyczno-taneczną .
2.    Nawiązanie   systematycznej współpracy z Muzeum Okręgowym im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy .
- udział dzieci w lekcjach muzealnych ,
- cykliczne zwiedzanie galerii i wystaw  muzealnych  oferowanych dla młodych odbiorców sztuki,
-udział w konkursach plastycznych organizowanych w muzeum ;
- zwiedzanie   zabytków Bydgoszczy z przewodnikiem – pracownikiem Muzeum;
- zorganizowanie wystawy pokonkursowej prac naszych dzieci w Muzeum ,
- zapraszanie pracownika Muzeum do udziału w pracach  jurry  w konkursach plastycznych organizowanych przez naszą placówkę .
3.  Zajęcia ceramiczne w przedszkolu  - cykliczne spotkania  z ceramikiem
-  tworzenie indywidualnych prac  , wypalanie, malowanie i   prezentowanie  wytworów dziecięcych w przedszkolnej galerii oraz  na festynie Osiedlowym . 
- tworzenie z gliny ozdób świątecznych i upominków dla najbliższych;
4. Cykliczne spotkania z artystą plastykiem  dla wszystkich dzieci w przedszkolu,
- profesjonalna prezentacja posługiwania się przyborami malarskimi ; grafit, ołówek, węgiel, pastele, akwarela, piórko,
- zaproszenie plastyka do  obrad jurry  w konkursach plastycznych;
5. Coroczna  organizacja Międzyprzedszkolnego Konkursu Plastycznego dla placówek  oświatowych Bydgoszczy,
- wystawy pokonkursowe prac dziecięcych  w Muzeum Okręgowym , Oddziale PCK, Zagrodzie Edukacyjnej w Kozielcu  oraz na festynie Osiedlowym P-11
6. Aktywny udział w konkursach plastycznych o charakterze Ogólnopolskim, Wojewódzkim i Miejskim;
- liczne nagrody rzeczowe, wyróżnienia  dla naszych wychowanków;
- udział w konkursach internetowych  o charakterze Ogólnopolskim „ Buliba.pl”
 7.  Organizacja artystycznych  warsztatów dla rodziców i dzieci
„ Do czego służą ręce”
8. Organizacja Rodzinnych Konkursów Plastycznych:  „ Ozdoby  świąteczne” „ Jesień   barwami malowana”  „ Kiermasz Wielkanocny”
9. Nawiązanie systematycznej współpracy  z Filharmonią Pomorską W Bydgoszczy :
- udział w koncertach na terenie Filharmonii
-zwiedzanie kuluarów Filharmonii,
- uczestnictwo  na próbie generalnej Orkiestry  Filharmonii,
- zapraszanie  muzyków z Filharmonii na koncerty  dla dzieci w przedszkolu;
- zapoznanie dzieci z różnymi instrumentami,  rodzajami muzyki oraz kulturami  muzycznymi różnych stron świata .
10.. Udział dzieci w konkursach muzycznych : Wojewódzki Przegląd Piosenki „ Muzyczna Jesień   Przedszkolaka”   „ Od Przedszkola do Idola”  „ Magiczne Pantofelki”  „ Karolinka” Wojewódzki Konkurs tańca Ludowego, Ogólnopolski  Konkurs tańca Nowoczesnego  ,
- nasi wychowankowie  zostali laureatami i finalistami  w/w konkursach , przeglądach .
- nasza wychowanka została zaproszona do profesjonalnego studia nagrań w celu nagrania płyty.
11.  Zapraszanie artystów prezentujących różne gatunki  taneczne do przedszkola ( hip, hop, akrobacja,  tańce ludowe,   standardowe, latynoamerykańskie, disco)
12. Dni Szwederowa, Olimpiada Sportowa, Festyn Osiedlowy  - prezentacja umiejętności artystycznych naszych wychowanków .
13.Rada Pedagogiczna  systematycznie  podwyższa kompetencje w zakresie  umiejętności   artystycznych  np. trzy stopnie Pedagogiki Zabawy Klanza , Warsztaty taneczne w studio tanecznym Bajlamos,   Aktywne słuchanie muzyki Batii Stauss, Arteterapia, Muzykoterapia, Dziesięciopalcówka .
14. Aktywna współpraca ze szkołą Podstawową nr 41 w Bydgoszczy  w ramach projektu edukacyjnego  „ Otwarta szkoła – od Przedszkolaka do ucznia” zabawy z warsztatem teatralnym  . Zdobycie sprawności : „ Znawca teatru”   
- udział w cyklicznych przedstawieniach w wykonaniu uczniów szkoły,
15. Organizacja wycieczek edukacyjnych i warsztatów plastycznych dla  dzieci .
- Skłudzewo- Fundacja Piękniejszego Świata,
-Sienno - Akademia Młodych Miłośników  Przyrody,
-Koziele -Zagroda Edukacyjna
-Gąsawa –Skansen Wsi Pałuckiej
-Toruń  - Muzeum Piernika
16. Festyn Osiedlowy
- warsztaty artystyczne  przy sztalugach  - dzieci i absolwenci przedszkola,
- zorganizowanie przedstawienia teatralnego  w wykonaniu : dzieci,   rodziców i pracowników przedszkola
- zorganizowanie kącika „ Mały artysta” 
- prezentacja  dziecięcych talentów ,
17. Uczestnictwo w spektaklach teatralnych i seansach filmowych – systematyczny udział  dzieci w przedstawieniach teatralnych w wykonaniu   aktorów scen polskich  / Teatr Aktora i Teatr Lalek/
-systematyczne uczestnictwo  w spektaklach  oferowanych przez Teatr Polski, Opera Nova  i Kino Adria.
 
  Cele do zrealizowania i przewidywane efekty w wymiarze szkolnym oraz lokalnym(pozytywne rezultaty i osiągnięcia)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 •  rozwijanie u dzieci aktywności własnej poprzez kontakt ze sztuką
 • wpojenie wychowankom zasad kulturalnego odbioru sztuki i bezpośredniego kontaktu z nią
 • zaspokajanie naturalnej potrzeby tworzenia
 • czerpanie radości z własnej twórczości, integracja grupy
 • rozwijanie wyobraźni przestrzennej i ekspresji twórczej
 • wyrażanie własnych obserwacji i doświadczeń w formie plastycznej, muzycznej, teatralnej
 • rozwijanie poczucia estetyki
 • uwrażliwianie na piękno otoczenia
 • poznanie, rozróżnianie i nabywanie doświadczeń w różnych dziedzinach sztuki , muzyki i tańca,
 • odczuwanie   piękna i harmonii  sztuki
 • stwarzanie warunków do kształtowania zachowań sprzyjających zdrowiu przez czynny udział w zajęciach muzyczno – ruchowych.
 • budowanie poczucia własnej wartości, pozytywnego obrazu samego siebie i wiary we własne siły.
 • nauczanie harmonijnego współżycia w grupie,  
 • rozwijanie postawy twórczej, koordynacji i sprawności ruchowej.
 • rozwijanie indywidualnych zdolności każdego dziecka, jego inicjatywy i samodzielności myślenia.
 • wdrażanie do racjonalnego i kulturalnego spędzania czasu.
 • aktywny udział w życiu przedszkola i promowanie  go na zewnątrz   (uroczystości).
 • umiejętność  przyjmowania  krytyki z zachowaniem szacunku dla drugiej osoby.
 • Zdobyte środki:
Projekt realizowany jest w ramach własnych środków oraz środków   pozyskiwanych od sponsorów  .
Wnioski z realizacji :
Dziecko staje się aktywnym odbiorcą i  twórcą sztuki.
Tworząc,   doznaje jednocześnie różnych wrażeń  wywołanych  sztuką    jak:   obraz, teatr, muzyka i taniec.  Odbiór sztuki jest inspiracją do dziecięcej twórczości  , wyobraźni i w znacznym stopniu wpływa na rozwój zainteresowań i zdolności dzieci . pozwala kształcić świadomego i kulturalnego odbiorcę sztuki.         
Pozytywne przeżycia dopingują do działania, uaktywniają wszystkie funkcje twórcze,  a jednocześnie w sposób nieprzymuszony wzbogacają   doświadczenia  dziecka ,  zachęcają do twórczych poszukiwań i niekonwencjonalnych rozwiązań.
 W przedszkolu dzieci mają stworzone warunki i  możliwości do poznawania dzieł sztuki w różnych dziedzinach ( literatura, malarstwo, muzyka, teatr) a tworząc dzieła samodzielnie odczuwają namiastkę sztuki w sobie, czują się kimś bardzo ważnym.
Podnoszą w ten sposób poczucie własnej wartości. Uczą się wiary we własne siły, wyrozumiałości dla innych, współpracy i wzajemnej pomocy  zachęcając swoją rodzinę  do szeroko pojętego kontaktu ze sztuką jako formy spędzania wolnego czasu.
Nasza rekomendacja :
 Chcemy wychować mądrego, kulturalnego człowieka w myśl  powiedzenia „ Czym skorupka za młodu nasiąknie tym na starość trąci ”   
Sojusznicy:
Rodzice, zaprzyjaźnione placówki oświatowe ,  Muzeum Okręgowe,  Filharmonia,  Teatr,   Zagroda Edukacyjna Kozielec, Fundacja Piękniejszego Świata  Skłudzewo,  Akademia Młodych Miłośników Przyrody Sienno, 
Sposób upowszechniania :
Foldery  , ogłoszenia,  strona internetowa  placówki,   notatki w prasie,    galeria w Muzeum, galeria w Zagrodzie edukacyjnej Kozielec,
Załączniki:
Zdjęcia  , notatki z realizacji przedsięwzięcia   umieszczono na stronie internetowej , płyta CD
 

Ostatnia aktualizacja: 2014-02-07